• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro
Planuri de învățământ


Planurile de invatamant au fost structurate in conformitate cu standardele specifice pentru evaluare academica si acreditarea institutiilor de invatamant superior, emise de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare. Ele cuprind discipline obligatorii, optionale si facultative.
La baza întocmirii planului de invatamant au stat planurile de invatamant de la specializari similare din cadrul Universitatii "Politehnica" din Bucuresti si de la alte universitati cu traditie din tara si din strainatate.
Dispunerea disciplinelor intr-o anumita succesiune are in vedere asigurarea in primii trei ani a unei pregatiri generale cu discipline fundamentale necesare insusirii notiunilor tehnice de specialitate care se face in anii superiori. In paralel sunt introduse discipline complementare, de cultura generala (economice, socio - umane, limbi straine etc.) care sa contribuie la largirea orizontului cultural si profesional al absolventilor.

Domeniul/Specializarea
Document in format electronic
Ingineria Materialelor/Știința Materialelor
SM-I, SM-II, SM-III, SM-IV
Inginerie Mecanică/Echipamente pentru Procese Industriale
EPI-I -II
EPI-III
EPI-IV
Inginerie și Management/Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
IEDM-I