• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro

ADMITERE MASTER


In cadrul Facultatii Ingineria Materialelor si Mecanica, concursul de admitere pentru anul universitar 2021-2022 se va desfasura pe baza de dosar, dupa urmatoarele criterii:

Criterii generale:

- Media examenului de diploma - pondere 50%
- Nota obtinuta la interviul profesional - pondere 50%


Criterii de departajare:

- Nota obtinuta la interviul profesional
CIFRA DE SCOLARIZARE

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA
Domeniul de licenta/ Specializarea
Locuri fara taxa
Locuri cu taxa
Ingineria materialelor/ Materiale avansate
10
10
Ingineria materialelor/
Procesarea si caracterizarea materialelor multifunctionale(Processing and characterization of multifunctional materials) *
9
9
Inginerie Mecanica/ Echipamente moderne de fabricare si testare in ingineria mecanica
19
19

* Master in limba engleza


Acte necesare pentru concurs:


- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;

- diplomă de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;

- foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau copie legalizată;

- certificatul de naştere, în copie legalizată;

- BI/CI, în copie;

- certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

- adeverinţă medicală;

- trei fotografii tip buletin de identitate;

- chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;