• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro

TAXECUANTUMUL TAXELOR DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE ORGANIZAT ÎN SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2022 ŞI AL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE
PE PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR 2022 / 2023

       Licenta/Master

• taxa de înscriere la concursul de admitere (studii universitare de licență, masterat și continuare de studii): 130 lei
• taxa de scolarizare/an licenta- studii cu taxa: 3200 lei
• taxa de scolarizare/an: master-studii cu taxa:3500 lei

Modalitati de plata:
  • online, cu un card bancar prin platforma http://admitere.valahia.ro
  • prin mandat postal către contul universității: RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului TARGOVISTE;
  • prin transfer bancar catre contul universității: RO70RNCB0128045419210107 deschis la Banca Comerciala Romana
    Mai multe informatii legate plata taxelor/reduceri ale taxei de inscriere:
       Licenta
       Master