FIMM

FIMM

 
 
  Domenii de licenta

Domeniul INGINERIA MATERIALELOR pregateste specialisti cu competente în: selectarea judicioasa a materialelor pentru diverse aplicatii industriale, îmbunatatirea performantelor materialelor existente, proiectarea de materiale noi cu proprietati impuse, cercetarea privind obtinerea si dezvoltarea materialelor noi de înalta performanta, analiza si expertizarea avariilor cauzate de materiale, selectia tehnologiilor optime de prelucrare functie de caracteristicile impuse [citeste...].

Domeniul INGINERIE MECANICA are ca obiectiv principal formarea de ingineri de conceptie, fabricatie, exploataresi cercetare, cu specific mecanic. Studentii au posibilitatea de a-si însusi cunostinte de SOLID WORKS, CATIA V5, COSMOS WORKS. Absolventii specializarii sunt capabili sa desfasoare activitati de proiectare, fabricare, exploatare, intretinere si cercetare stiintifica, sa aplice tehnici moderne de programare si sa utilizeze tehnologii moderne pentru dezvoltarea unor sisteme de productie noi [citeste...].


prezentare

 
 
© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica