• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro

ingineria materialelor

Ingineria materialelor este unul din domeniile de licenta ale Facultatii de Ingineria Materialelor si Mecanica din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste. Asa cum societatea actuala este rezultatul realizarilor in domeniul materialelor, societatea de maine va avea la baza pe langa tehnologia informatiei si imbunatatirea preformantelor materialelor existente si crearea de noi materiale (materiale inteligente, nanomateriale).

Domeniul Ingineria materialelor a fost acreditat definitiv in anul 1999. Formeaza ingineri durata de studiu 4 ani. Cadrele didactice ale catedrei, cu o bogata experienta in invatamantul superior si in cercetare, asigura studentilor o pregatire complexa si adecvata noilor cerinte de pe piata fortei de munca. Fapt dovedit de incadrarea tuturor absolventilor domeniului in diferite sectoare de activitate pe posturi adecvate pregatirii lor profesionale. Cresterea capacitatii de adaptare a studentilor la cerintele actuale ale industriei se asigura printr-o pregatire solida teoretica si practica. Activitatea practica se desfasoara atat in laboratoarele proprii cat si in laboratoarele de specialitate ale intreprinderilor din Targoviste, cu care facultatea are contracte de colaborare. Ca un argument al pregatirii complexe a studentilor este utila prezentarea principalelor discipline prezente in planul de invatamant al domeniului. Discipline selective din planul de invatamant:
- discipline fundamentale: Analiza matematica, Algebra si geometrie analitica, Metode numerice, Fizica, Chimie tehnica, Stiinta materialelor, Informatica aplicata, Limba straina;
- discipline de specialitate: Teoria si tehnologia deformarii plastice, Elaborarea si turnarea aliajelor feroase si neferoase, Materiale semiconductoare, Materiale compozite, Metalurgia pulberilor, Materiale pentru electrotehnica si microelectronica, Materiale ceramice, Tratamente termice si termochimice, Biomateriale, Materiale amorfe, Materiale macromoleculare, Materiale nanocristaline;
- discipline de pregatire tehnica de profil: Mecanica, Rezistenta Materialelor, Cristalografie, Termotehnica, Grafica pe calculator, Electrotehnica;
- discipline complementare: Management, Marketing.

O posibilitate suplimetara de largire a orizontului stiitific si de obtinere a noi competente o reprezinta pentru studentii acestui domeniu de licenta, bursele oferite de programele de mobilitate Socrates/Leonardo, burse ce permit efectuarea de stagii de pregatire la diferite universitati de prestigiu din tari ale Uniunii Europene.

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice ale catedrei, precum si a studentilor se desfasoara in urmatoarele directii principale :

- materiale biocompatibile
- nanomateriale inteligente
- materiale compozite
- reducerea consumurilor de energie si a emisiilor de noxe ale agregatelor industriale
- elaborarea de aliaje performante
- materiale ceramice avansate
- tehnologii avansate de procesare a materialelor
- analiza structurala a materialelor metalice si nemetalice
- determinarea proprietatilor fizice, mecanice si tehnologice ale materialelor
- selectia si proiectarea materialelor