• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro

Specializari master

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA
organizeaza cursuri de master pentru urmatoarele specializari :


Misiunea masteratului Materiale avansate este de a completa formarea anterioara a absolventilor facultatilor cu profil ingineriei materialelor, prin oferirea de cunostinte interdisciplinare privind:

•  elaborarea si testarea diverselor materiale metalice, ceramice, nanomateriale etc;

•  expertiza starii tehnice a utilajelor si masinilor;

•  deprinderi de lucru cu ajutorul unor programe de calculator de analiza a starii materialelor si a utilajelor si de proiectare a agregatelor si tehnologiilor specifice,

•  elaborarea de materiale noi in corelatie cu reducerea consumurilor de energie si a emisiei de poluanti conform normativelor tarii noastre si ale U.E.

Grupuri tinta:

Absolventi cu diploma de inginer de la toate facultatile cu profil tehnic si in special ai domeniului Stiintei si Ingineriei Materialelor.

Misiunea masteratului Echipamente Moderne de Fabricare si Testare in Ingineria Mecanica este de a completa formarea anterioara a absolventilor din domeniul Ingineriei Mecanice, specializarea Echipamente pentru procese industriale. In egala masura, masteratul isi propune sa familiarizeze absolventii altor domenii conexe cu aceleasi cunostinte.

Misiunea principala a acestui masterat este de a forma ingineri specialisti in proiectare asistata de calculator in domeniul mecanic si completarea cunostintelor de utilizare a calculatorului in activitatea de conceptie, proiectare, optimizare a produselor sau de urmarire a productiei.

Specializarea urmareste prin misiunea sa specifica formarea de specialisti apti sa se integreze in echipe capabile sa proiecteze si sa realizeze industrial produse care satisfac cerintele beneficiarilor, prin tehnologii moderne, la nivelul metodelor si mijloacelor actuale, in domeniul activitatilor:

- CAD/CAM (Computer Aided Design, Coputer Aided Manufacturing) - Proiectarea integrata a produselor, tehnologiilor, proceselor si mijloacelor de fabricatie pe baza unui management integrat al productiei, calitatii si mentenantei.

- CAE (Computer Aided Enginering) - Analiza prin simulare numerica a proceselor si sistemelor de productie.

- procese tehnologice asistate de roboti industriali.

Competente vizate:

  • Aprofundarea proiectarii si fabricatiei asistate de calculator a produselor (CFAC);
  • Familiarizarea cu sistemele integrate de productie (CIM) si problemele specifice;
  • Familiarizarea cu caracteristicile specifice sistemelor MUSDP utilizate la prelucrarea prin metode speciale cum ar fi prelucrarea cu viteze mari;
  • Aprofundarea folosirii robotilor industriali in procesele de productie, cunoasterea modelarii si simularii robotilor, folosirea softurilor specifice diverselor firme producatoare de roboti;
  • Evaluarea performantelor sistemelor integrate;
  • Introducerea notiunilor de Inteligenta artificiala si realitate virtuala in probleme de inginerie mecanica;
  • Dobândirea de aptitudini si cunostinte in domeniul analizei proceselor tehnologice utilizând simularea numerica;
  • Familiarizarea cu metodele de optimizare a proceselor de fabricare;

Grupuri tinta

Absolventi cu diploma de inginer de la toate facultatile cu profil mecanic, din domeniul mecatronicii si roboticii dar si de la alte facultati cu profil tehnic.

Modalitatile de realizare ale misiunilor generale si specifice enumerate mai sus, sunt urmatoarele:

•  Impunerea principiului calitatii – element vital pentru activitatea facultatii cât si implementarea unor procese efective de asigurare si evaluare a acesteia, la toate nivelurile;

•  Dezvoltarea specifica , echilibrata si armonioasa in anumite directii de aprofundare a unor domenii stiintifice de traditie;

•  Aplicarea unui management strategic insotit de un proces de planificare eficienta axat pe coordonatele generale stabilite in Planul strategic;

Angrenarea colectiva si transparenta in activitate pentru obtinerea unei eficiente ridicate;