FIMM

FIMM

 
 
  Proiecte de cercetare

Proiect: SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ

Cod proiect: POCU/90/6.13/6.14/107584, Contract Nr. 61061 / 22.08.2018.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, axa prioritară 6 „Educație şi competente”.

Valoarea proiectului: 2.086.294,09 lei.

Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 23 august 2018 – 22 august 2020

        Parteneri:

    Partener 1 ‐ Universitatea "Danubius" din Galați ‐ Puşca Andy– Coordonator parteneri – andypusca@univ‐danubius.ro

    Partener 2 ‐ Universitatea "Valahia" din Târgovişte – Salisteanu Ioan Corneliu – Coordonator parteneri – cornel.salisteanu@valahia.ro

    Partener 3 ‐ S.C. Indice Consulting and Management S.R.L.: Caetano Marques Marcelo Jose – Coordoator parteneri – bucuresti@indice.ro

 

Proiect: STUCCO-MAT

Finantare: Bugetul de stat
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Tip proiect: PCCA

Cod proiect: PNII-PT-PCCA-2013-4-0831
Nr contractului: 261/2014
Titlul proiectului: Tehnici si materiale inovative de conservare/restaurare a stucaturilor si elementelor decorative de zidarie din cladirile de patrimoniu

Acronim: STUCCO-MAT
Valoare proiect (buget si cofinantare): 1.243.200 lei
Valoare proiect-buget: 1.056.680 lei

Durata contractului: 24 luni
Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Coordonator: Universitatea Valahia, Targoviste

PREZENTARE

 
 
© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica