Centrul de Excelenta Stiintifica

NANOMEC
Universitatea Valahia din Targoviste
Facultatea Ingineria Materialelor si Mecanica

               Home | Realizari | Structura | Misiune | Obiective | Strategie | Infrastructura | Contact

Menu

Legaturi utile


 » Edu.ro
 » Valahia.ro
 » ANCS
 » CNCSIS

NANOMATERIALE
PENTRU
MICROSISTEME MECANICE

Anunturi

Adresa: STR. ALEEA SINAIA, NR. 13, COD 130004, TARGOVISTE, ROMANIA

© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica