Centrul de Excelenta Stiintifica

NANOMEC
Universitatea Valahia din Targoviste
Facultatea Ingineria Materialelor si Mecanica

               Home | Realizari | Structura | Misiune | Obiective | Strategie | Infrastructura | Contact

Menu

Legaturi utile


 » Edu.ro
 » Valahia.ro
 » ANCS
 » CNCSIS

NANOMATERIALE
PENTRU
MICROSISTEME MECANICE

OBIECTIVE
Obiective Strategice


Pentru realizarea scopului propus, prin acest Centru de Cercetare se formuleaza urmatoarele obiective strategice:
1. Cresterea performantei, transferabilitatii si vizibilitatii activitatilor CDI in domeniul produselor chimice pentru cresterea competitivitatii si integrarea deplina in Spatiului European al Cercetarii Stiinfice.
2. Dezvoltarea si extinderea ofertei de cercetare avansata, consultanta, servicii de cercetare-inovare catre mediul economic si a sistemelor colaborative, pentru cresterea competitivitatii cercetarii stiintifice.
3. Asigurarea unui mediu competitiv de cercetare stiintifica si de educatie prin si pentru cercetare, la nivelul standardelor europene, pentru formarea si atragerea resurselor umane inalt calificate, capabile sa dezvolte activitati de cercetare avansata in institut, in alte entitati CDI, precum si in mediul economic (premiza a stimularii cerintelor acestuia pentru inovare si realizare de produse High-Tech).

Obiective Operationale

Obiectivele strategice ale centrului au rolul de a dezvolta stiinta si tehnologia în domeniul nanomaterialelor si a sistemelor micromecanice.

NANOMEC are ca obiective strategice:
1. Crearea de cunoastere, obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de vârf, competitive pe plan mondial, pentru cresterea vizibilitatii internationale si transferul rezultatelor în economie. Aceasta presupune:
- integrarea în retele internationale si promovarea excelentei în cercetare, fiind sustinute colectivele de excelenta cu recunoastere internationala, cercetarea de performanta, experienta în formarea tinerilor cercetatori prin doctorat cât si conditii pentru tinerii cercetatori postdoctoranzi.
- crearea de poli de excelenta prin finantarea unor proiecte propuse de personalitati cu potential deosebit, apreciat international, cu precadere tineri.
- formarea tinerilor cercetatori în scoli doctorale sau postgraduale de excelenta, care sa le asigure o pregatire corespunzatoare si dezvoltarea capacitatii de a realiza cercetari avansate.

2. Cresterea competitivitatii economiei românesti prin inovare cu impact la nivelul agentilor economici si transferul cunostintelor catre agentii economici, prin:
- obtinerea unor rezultate tehnologice de vârf;
- cercetari de tipul rezolvare de probleme complexe, de interes local, regional, national sau formulate de agenti economici;
- dezvoltarea de tehnologii, produse si servicii inovative cu aplicabilitate directa.

Anunturi

Adresa: BULEVARDUL UNIRII, NR. 18 - 20, 130082, TARGOVISTE, ROMANIA

© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica