Centrul de Excelenta Stiintifica

NANOMEC
Universitatea Valahia din Targoviste
Facultatea Ingineria Materialelor si Mecanica

               Home | Realizari | Structura | Misiune | Obiective | Strategie | Infrastructura | Contact

Menu

Legaturi utile


 » Edu.ro
 » Valahia.ro
 » ANCS
 » CNCSIS

NANOMATERIALE
PENTRU
MICROSISTEME MECANICE

STRATEGIE
Strategia de cercetare-dezvoltare

     Strategia de cercetare stiintifica a NANOMEC, pe termen scurt si mediu, se desfasoara conform Strategiei Nationale de Cercetare Inovare 2007-2013, strategie ce are ca scop integrarea cercetarilor proprii în ariile tematice promovate prin proiectul celui de-al 7-lea Program CDT al Uniunii Europene (PC7) pentru perioada 2007-2013.

Esenta strategiei de cercetare a NANOMEC:

     Se va promova colaborarea si parteneriatul international în cercetari avansate, în domeniile materialelor noi, micro si nanostructurate, domenii care pot contribui la rezolvarea unor probleme de interes stiintific si socio-economic ale României.

Anunturi

Adresa: BULEVARDUL UNIRII, NR. 18 - 20, 130082, TARGOVISTE, ROMANIA

© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica