Centrul de Excelenta Stiintifica

NANOMEC
Universitatea Valahia din Targoviste
Facultatea Ingineria Materialelor si Mecanica

               Home | Realizari | Structura | Misiune | Obiective | Strategie | Infrastructura | Contact

Menu

Legaturi utile


 » Edu.ro
 » Valahia.ro
 » ANCS
 » CNCSIS

NANOMATERIALE
PENTRU
MICROSISTEME MECANICE

MISIUNE


Misiunea NANOMEC

     Cercetare de excelenta si inovativa pentru dezvoltarea nano,materialelor si sistemelor mecanice bazate pe cunoastere în România si integrarea în spatiul de cercetare European

     Dezvoltarea la nivel mondial a domeniilor “materialelor noi, micro si nanotehnologiilor” este impulsionata de evolutia în domeniul “nanotehnologiilor” care s-a impus ca domeniul de cea mai mare actualitate, cu cea mai mare dinamica asupra industriei si societatii pentru urmatoarele decenii.

     Interesul la nivel european pentru acest domeniu se poate identifica prin tematica Programelor Cadru de cercetare promovate de Comisia Europeana. PC 7 abordeaza tematica nanotehnologiilor la prioritatea 4, iar în cadrul prioritatii 3, destinata tehnologiilor societatii informationale si comunicatiilor, sunt abordate tematici în domeniul microsistemelor si nanodispozitivelor. De asemenea, nanotehnologiile se regasesc si în tematicile altor prioritati, ca de exemplu prioritatea 1 (Sanatate) si 2 (Alimentatie).

Anunturi

Adresa: BULEVARDUL UNIRII, NR. 18 - 20, 130082, TARGOVISTE, ROMANIA

© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica