Centrul de Excelenta Stiintifica

NANOMEC
Universitatea Valahia din Targoviste
Facultatea Ingineria Materialelor si Mecanica

               Home | Realizari | Structura | Misiune | Obiective | Strategie | Infrastructura | Contact

Menu

Legaturi utile


 » Edu.ro
 » Valahia.ro
 » ANCS
 » CNCSIS

NANOMATERIALE
PENTRU
MICROSISTEME MECANICE

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE
STATIE REACTOR

Statia reactor este un echipament static de proces, prevazut cu un dispozitiv de amestecare, în vederea obtinerii de solutii, emulsii sau dispersii, a realizarii sau activarii reactiilor chimice, a intensificarii schimbului de caldura.

Elementele componente sunt:

- rezervorul
- senzor de temperatura
- unitate de încalzire
- pompa de racire (recirculare)
- pompa de deversare
- senzor capacitiv de proximitate inferior;
- senzor capacitiv de proximitate superior
- amestecator (motor de c.c. + agitator cu palete)

- intrerupator cu flotor;
- placa achizitie date si conexiune la bord;
- sursa de putere 24V;
- unitatea de control a statiei reactor PLC (Programmable Logic Controller);
- panou de comanda.


SISTEM CU MUSCHI PNEUMATIC
 

 
 
 

Anunturi

Adresa: BULEVARDUL UNIRII, NR. 18 - 20, 130082, TARGOVISTE, ROMANIA

© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica