Centrul de Excelenta Stiintifica

NANOMEC
Universitatea Valahia din Targoviste
Facultatea Ingineria Materialelor si Mecanica

               Home | Realizari | Structura | Misiune | Obiective | Strategie | Infrastructura | Contact

Menu

Legaturi utile


 » Edu.ro
 » Valahia.ro
 » ANCS
 » CNCSIS

NANOMATERIALE
PENTRU
MICROSISTEME MECANICE

Director centru de cercetare: RODICA-MARIANA ION
C.V. Director centru de cercetare

Domeniul de cercetare definitoriu: NANOMATERIALE
Domeniile de specialitate ale centrului (confom clasificarii CNCSIS)

- Domeniul fundamental: INGINERIE CHIMICA, STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR

- Directie de cercetare (1): NANOMATERIALE
- Directie de cercetare (2): MECANICA, VIBRATII, ACUSTICA SI BIO-MECANICA
- Directie de cercetare (3): TERAPII IN MEDICINA REGENERATIVA

Contact

Telefon / Fax: 0245.206.106
Email: rodica_ion2000@yahoo.co.uk

Anunturi

Adresa: STR. ALEEA SINAIA, NR. 13, COD 130004, TARGOVISTE, ROMANIA

© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica