Strategia Centrului de cercetare
SCOALA ACADEMICA DE STIINTA MATERIALELOR

  

Obiective principale :

  1. Dezvoltarea si valorificarea patrimoniului stiintific

a) Cresterea numarului de articole si carti publicate in tara / strainatate
b) Elaborarea bilantului mediu:
Realizare expertize
Elaborare studii de impact
Elaborare si implementare proceduri
Participari la simpozioane si conferinte interne si internationale
• Realizare expertize

  2. Calitatea manageriala

a) Stimularea si dezvoltarea manageriala
b) Monitorizarea calitatii lucrarilor efectuate
c) Analiza anuala a situatiei economice a centrului


  3. Calitatea mediului de lucru

a) Modernizarea laboratoarelor prin dotari cu aparatura de investigare si caracterizarea materialelor
b) Identificarea echipamentelor necesare pentru dotarea laboratorului

  4. Cresterea prestigiului stiintific al cercetatorilor

Cresterea gradului de pregatire profesionala
Imbunatatirea programului de pregatire a specialistilor prin cursuri post-universitare
Crearea de noi locuri de munca

Stabilirea planului de cercetare anuala a Centrului se face intotdeauna in concordanta cu strategia de cercetare a Universitatii. In mare parte, problemele de cercetare ale CC sunt intotdeauna in concordanta cu planurile de cercetare la nivel national sau cu planurile UE, datorita colaborarilor cu institutele nationale de cercetare din tara si strainatate.

© Facultatea Ingineria Materialelor, Mecatronica si Robotica