Contracte de cercetare derulate in cadrul Centrului de cercetare
SCOALA ACADEMICA DE STIINTA MATERIALELOR

Nr. crt.

Program Nr. cod/Perioada

Titlul contractului
Director proiect
       
1
CNCSIS Nr. 6159/2000
2000-2002
Studii si cercetari privind impactul produs asupra mediului de catre COS Targoviste
Prof.dr.doc.ing.
Florea Oprea
2
CNCSIS Nr. 37053/2000
Prepararea amestecurilor compozitionare, procesarea si caracterizarea materialului compozit metalo-ceramic de tip MoSi 2 -Al
Prof.dr.doc.ing.
Florea Oprea
3
CNCSIS Nr. 34957/2001
Diversificarea compozitionala a cermetilor de tip MoSi 2 -Al 2 O 3
Prof.dr.doc.ing.
Florea Oprea
4
RELANSIN Nr. 902/2000
2000-2003
Proiectarea si implementarea unei tehnologii de obtinere a unor materiale speciale (aliaje complexe – feroaliaje) microaliate cu elemente reactive (Ti, Zr, V) obtinute prin procedee metalotermice
Prof.dr.doc.ing.
Florea Oprea
5
RELANSIN Nr. 490/2000
2000-2003
Proiectarea si implementarea unor date privind elaborarea de noi materiale metalice cu compatibilitate biologica
Prof.dr.doc.ing.
Florea Oprea
6
RELANSIN Nr. 894/2000
2000 – 2002
Proiectarea si implementarea unei baze de date pentru stocarea si prelucrarea informatiilor necesare monitorizarii emisiilor poluante apa/aer/sol specifice COST
Prof.dr.ing
Ionita Gheorghe
7
Contract 5682/2001
2001-2002
   
Material refractar pentru diminuarea pierderilor de caldura la oala de turnare
Prof.dr.ing
Angelescu Nicolae
8
MENER 235
2002-2005
“Reducerea consumurilor de energie si a emisiilor de noxe ale cuptoarelor de încalzire”
Prof.dr.ing.
Gaba Aurel
9
1-2002
(aprilie – decembrie 2002)
Analiza functionarii cuptoarelor de încalzire în vederea îmbunatatirii performantelor energetice si ecologice
Prof.dr.ing.
Gaba Aurel
10
MATNANTECH Nr.37/2001
2001-2003
Nou sistem de liere pentru refractarele monolitice
Prof.dr.ing
Angelescu Nicolae
11
MATNANTECH
2002-2005
Materiale tehnologice auxiliare folosite la turnarea continua
Prof.dr.ing
Angelescu Nicolae
12
MATNANTECH Nr. 16/2001
2001-2004
Tehnologii neconventionale de obtinere a materialelor inteligente cu aplicatii speciale
Prof.dr.doc.ing.
Florea Oprea
13
MATNANTECHNr. 41/2001
2001-2004
Elaborarea unui aliaj biocompatibil tip CrNiMo si executia unor implanturi pentru osteosinteza
Prof.dr.doc.ing.
Florea Oprea
14
Grant AcademieNr. 102/2003 2003-2004
Materiale compozite complexe (Al 2 O 3, Cr, Mo, substante organice) cu aplicatii in industriile de varf (microelectronica, aeronautica)
Prof.dr.doc.ing.
Florea Oprea
15
MATNANTECHNr. 132(304)
2003-2005
Magneti permanenti de mare energie pe baza de compusi intermetalici ai neodimului
Prof.dr.ing.
Bacinschi Zorica
16
Grant CNCSIS Cod 1462
2003-2005
Materiale inalt aliate pe baza de compusi intermetalici Ni 3 Al, obtinuti prin metalurgia pulberilor pentru aplicatii in domeniul temperaturilor inalte
Prof.dr.ing.
Bacinschi Zorica
17
MATNANTECH196 (402)
2004 - 2006
Nanomateriale inteligente cu aplicatii în protectia mediului
Prof.dr.chim.
Ion Rodica
18
CEEX311/2005-2008
Metode inovative de fotochemoterapie cu noi fotosensibilizatori nanostructurati – de la sinteza la studiu clinic
Prof.dr.chim.
Ion Rodica
19
INVENT
2004 - 2006
Compozitie de betoane refractare
Prof.dr.ing
Angelescu Nicolae
20
RELANSIN
2004-2006
Tehnologii performante de refractare monolitice
Prof.dr.ing
Angelescu Nicolae
21

RELANSIN
2003-2004

Materiale carbonice composite cu caracteristici tribologice performante pentru contacte electrice glisante
Prof.dr.ing
Ionita Gheorghe
22
CEEX Nr.166
2006-2008
Cercetari privind preprocesarea si procesarea materialelor compozite avansate cu matrice metalica MMCs si ceramica CMCs
Prof.dr.ing.
Bacinschi Zorica
23
CEEXNr.224
2006-2008
Tehnologii de fabricatie pentru produsele lungi din oteluri microaliate, cu rezistenta si tenacitate ridicate, destinate industriei de autovehicule
Prof.dr.ing.
Bacinschi Zorica

 

© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica