Obiectivele Centrului de cercetare
SCOALA ACADEMICA DE STIINTA MATERIALELOR - CCSASM

  
Activitatea de cercetare desfasurata in cadrul centrului Centrul de Cercetare Scoala Academica de Stiinta Materialelor va permite:
  • Elaborarea si realizarea unor programe de cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa in domeniul stiintei materialelor prin prisma dezvoltarii durabile, precum si sustinerea programelor de master si doctorat organizate in cadrul Facultatii de Ingineria Materialelor si Mecanica

  • Cercetarea fenomenelor si proceselor metalurgice in conditiile protectiei mediului
  ambiant si reducerea poluarii (sisteme ecologice)

  • Conducerea informatica a sistemelor ingineresti metalurgice

  • Implementarea unor tehnologii noi pe baza inventiilor si inovatiilor proprii

  • Dezvoltarea cooperarii cu institute de cercetare si IMM-uri

  • Armonizarea procesului de invatamant din Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica la standardele moderne din universitatile europene si americane prin participarea nemijlocita la programele stiintifice nationale si internationale de cercetare stiintifica.

© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica