Misiunea Centrului de cercetare
SCOALA ACADEMICA DE STIINTA MATERIALELOR - CCSASM

  
CENTRUL DE CERCETARE SCOALA ACADEMICA DE STIINTA MATERIALELOR are misiunea de a coordona din punct de vedere stiintific echipe de cercetare care provin din departamentul Facultatii de Ingineria Materialelor si Mecanica care isi desfasoara activitatea in domeniul stiintei materialelor, tehnologiilor neconventionale de obtinere si prelucrare a materialelor avansate, ingineriei materialelor .
  • Centrul de Cercetare Scoala Academica de Stiinta Materialelor desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, proiectare de produse si tehnologii, dezvoltare tehnologica si transfer de tehnologie spre industrie.
  • Centrul de Cercetare Scoala Academica de Stiinta Materialelor participa la programe de cercetare nationale si internationale, incheie conventii si contracte, se afiliaza la diferite organisme profesionale si stiintifice, organizeaza manifestari cu caracter stiintific.
  • Centrul de Cercetare Scoala Academica de Stiinta Materialelor contribuie la elaborarea si armonizarea programelor de formare prin cercetare (studii aprofundate - master si doctorat) ale catedrelor din care provin echipele de cercetare.
  • Centrul de Cercetare Scoala Academica de Stiinta Materialelor este o structura deschisa oricarei echipe de cercetare care adera la programul si statutul in vigoare.
  • Imbunatatirea calitativa si cantitativa a infrastructurii de cercetare.
© Facultatea Ingineria Materialelor si Mecanica