FIMM

FIMM

 
 
  Taxe

CUANTUMUL TAXELOR DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE ORGANIZAT ÎN SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2014 ŞI AL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE
PE PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR 2014 / 2015

  A. Taxe de înscriere la concursul de admitere

Nr. crt.

Activitatea

Cuantumul taxei

1

Admitere în anul I la studii universitare de licenţă

100 lei

2

Admitere la continuare de studii

100 lei

3

Admitere la a II-a specializare

110 lei

4

Admitere la studii universitare de masterat

170 lei

5

Admitere la studii universitare de doctorat

500 lei

6

Admitere la studii postuniversitare de perfecţionare

100 lei

Sunt scutiti de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic aflat in activitate si au varsta pana la 26 ani.;
- candidatii orfani de ambii pãrinti si au varsta pana la 26 ani.;
- candidatii proveniti din casele de copii si plasament familial;
- candidații care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităti.

· Beneficiazã de reduce cu 50%
- candidatii care vor sã participe la concursul de admitere pentru mai multe specializãri din cadrul UVT, începând cu a doua specializare;
- au un părinte salariat în UVT;
- candidatii orfani de un parinte si au varsta pana la 26 ani.

  B. Taxe de şcolarizare

Nr. crt. Activitatea
Cuantumul taxei 2015-2016 (lei/an)
Achitata integral pana la data de 15.X.2015
Achitata in transe
1
Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă
2115
2350
2
Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat
2430
2700
3
Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat
5000

 

ADMITERE 2014

 
 
© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica